Marknadsföring av spel

Det är bara tillåtet för de licenshavande spelbolagen i Sverige att göra reklam för spel och lotterier. Spelreklam i Sverige måste enligt lag vara måttfull och det är Konsumentverket som hanterar frågor som rör marknadsföring av spel.

Marknadsföringslagen (MFL) styr hur näringsidkare får använda reklam och övriga åtgärder för att marknadsföra sina produkter. Om en näringsidkare bryter mot god marknadsföringssed kan denne förbjudas att fortsätta med marknadsföringen av Konsumentombudsmannen (KO) eller Patent- och marknadsdomstolen. Vid grövre överträdelser kan Stockholms tingsrätt, på talan från KO, utdöma marknadsstörningsavgift.

Den 1 april 2019 tog de två branschorganisationerna SPER och BOS tillsammans fram ”Svenska spelbranschens riktlinjer för marknadsföring”, som går att läsa här, och som innehåller följande:

  • Marknadsföring ska vara vederhäftig och inte vilseledande.
  • Måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring.
  • Marknadsföring med hjälp av tilläggsförmåner.
  • Marknadsföring ska inte riktas särskilt mot minderåriga.
  • Sponsring ska ske i en anda av spelansvar.
  • Information om spelrelaterade problem.
  • Marknadsföringen ska inte utformas så att den upplevs som påträngande.
  • Marknadsföring via social media och partners.