Statistik

Svenska spelbranschen i siffror

Senaste siffrorna från Spelinspektionen visar att spelbolag med svensk licens omsatte 24,7 miljarder kronor under 2020, en marginell minskning med 0,1 miljarder från 2019.

Medieinvesteringar

I samband med att den svenska spelbranschen omreglerades i början av 2019 ökade spelbolagen med en licens att verka i Sverige sina medieinvesteringar. Ökningen berodde till stor del på bolagens ambition att öka sin varumärkeskännedom samt att ta marknadsandelar.

Omsättning och spelskatt

Varje månad betalar samtliga spelbolag som innehar en svensk spellicens en punktskatt på 18 procent av spelöverskottet. Denna skatt är utöver bolagsskatt, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Spelbolag som betalar svensk spelskatt är inte momspliktiga.