Kanalisering

Kanalisering är termen som beskriver hur stor andel av det totala spelandet som sker på licensierade spelbolag.

Om kanaliseringen är 90% så sker 90% av allt spel hos de licensierade spelbolagen och 10% hos de olicensierade spelbolagen. Om kanaliseringen är 60% så sker 60% av allt spel hos de licensierade spelbolagen och 40% hos de olicensierade spelbolagen.

Det finns statistik för hur mycket pengar det spelas för hos de licensierade bolagen, men det saknas statistik för hur mycket spelande som sker hos de olicensierade bolagen. Regeringens uttalade mål är en kanaliseringsgrad på minst 90 procent. Vad kanaliseringsgraden är idag är omtvistad. Statskontorets senaste rapport 4 från 2020, uppskattar att kanaliseringsgraden är 85%. En rapport som den oberoende analysfirman Copenhagen Economics författat på uppdrag av BOS beskriver kanaliseringsgraden på den konkurrensutsatta spelmarknaden i sin helhet till 81-85 %. Sportspel (80-85 %) och onlinekasino (72-78 %). Läs hela rapporten här