Om spelbranschen

Den svenska licensmarknaden

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden. Sverige fick ett nytt regelverk som öppnade upp för privata aktörer att erbjuda spel i Sverige genom ett licenssystem. Spelmarknaden delades då in i fem olika delar med olika regler och kriterier för att erhålla tillstånd och licenser.

Omsorgsplikten i Sverige

Svenska spelbolag har en skyldighet att skydda sina spelare mot överdrivet spelande och måste hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Alla spelbolag med licens måste ha en skriftlig handlingsplan som redovisar hur de jobbar för att säkerställa denna omsorgsplikt.

Spelpaus

Spelpaus.se är ett frivilligt avstängningssystem för spel om pengar i Sverige från Spelinspektionen. Genom Spelpaus kan användare stänga av sig från spel om pengar och spärra direktmarknadsföring om det.

Historik

Människan har ägnat sig åt olika former av spel under årtusenden. Samtidigt har myndigheter och makthavare reglerat spelandet av bland annat skatteskäl och folkhälsoskäl.

Kanalisering

Kanalisering är termen som beskriver hur stor andel av det totala spelandet som sker på licensierade spelbolag.

Malta och Spelbranschen

2004 – Malta träder in i EU och börjar ge ut spellicenser för bolag som etablerar sin verksamhet på Malta. Sedan 2004 har Malta vuxit till ett väletablerat nav för europeiska spelföretag och leverantörer. Med tiden har spelbranschen ökat och upprätthållits dess bidrag till den maltesiska ekonomins tillväxt.

Europa och Spelbranschen

Det finns ingen sektorsspecifik EU-lagstiftning inom speltjänster. EU-länderna är självständiga i sitt sätt att organisera sina speltjänster, så länge de följer de grundläggande friheterna som fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (TFEU-fördraget), vilket tolkas av EU-domstolen.