Poker

Gemensamt för pokerspel är att de är vadslagningsspel där deltagarna satsar pengar på den bästa kombinationen av kort. Det som varierar mellan de olika pokerspelen är vilka kombinationer av kort som används samt hur satsningarna går till.

Många pokerspel är skicklighetskrävande och det arrangeras pokerturneringar i Sverige och många andra länder. Man kan också spela poker på kasinon eller på internet.

Grunderna

Reglerna som ges nedan gäller för de vanligaste spelformerna. I pokersammanhang används särskilda engelska bokstavsförkortningar för valörerna:

 • A=ess
 • K=kung
 • Q=dam
 • J=knekt
 • T=tia
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

Poker är en kombination av kortspel och vadslagningsspel som spelas mellan två eller flera deltagare. Man spelar med en kortlek med 52 kort. Valörernas rangordning är den vanliga, och ess kan räknas både högt och lågt. Varje deltagare har från början en uppsättning marker och det går ut på att vinna så mycket marker som möjligt. Markerna kan ha olika valörer och normalt motsvarar de vissa belopp i riktiga pengar.

Ett parti består av ett antal givar (omgångar) som spelas efter varandra. Alla behöver inte delta i varje giv, och mellan givarna har spelarna alltid rätt att lämna partiet samtidigt som nya deltagare kan ansluta sig. I varje giv kan de som deltar göra insatser med sina marker som efter varje avslutad satsningsrunda hamnar i en gemensam pott. Efter varje giv ges potten till den eller de som vinner given. Det man satsar på är att man har eller kan få den bästa kombinationen av kort. I poker spelar man inte med korten som i vanliga kortspel. Det man framför allt gör under spelets gång är att spekulera i olika kortkombinationers värde. Spekulationerna manifesteras i satsandet av marker. När man i en giv tror att man inte har någon rimlig chans att vinna kan man lägga sig, vilket innebär att man Oåterkalleligt säger upp sitt intresse i potten samtidigt som man slipper betala mer till den. Har man väl lagt sig får man inte sedan satsa mer i samma giv.

Om man å andra sidan tror att man kommer vinna potten vill man ju att den ska bli så stor som möjligt och då gäller det att få andra att bidra till att potten växer. Ett sätt kan vara att höja satsningsbeloppet så att det blir dyrare för de andra att stanna kvar i spel. Man vill ju att de potter man vinner ska bli så stora som möjligt samtidigt som man bidrar med så lite som möjligt till de potter andra spelare vinner.

Spelets kort är gemensamma (då läggs de på bordet) eller privata (då ges de till var och en). Privata kort kan också vara öppna (de ligger uppslagna på bordet så att alla ser den spelarens kort) eller slutna (efter det att spelaren har sett korten läggs de på bordet med baksidan upp eller hålls så att ingen annan ser). Efter utdelandet hålls en satsningsrunda där spelarna får möjlighet att satsa marker på sina kort. Man kan bara satsa på sin egen hand. Man kan inte satsa och vinna på att någon annan vinner given.

I de flesta pokerformer sker sedan ytterligare någon slags manipulering av korten eller utdelande av fler kort. T ex kan spelarna tillåtas byta ut några kort mot nya, nya gemensamma kort kan tillkomma, de kan få nya privata kort. Efter detta hålls en andra satsningsrunda. Antalet satsningsrundor och exakt vad som sker mellan dem varierar mellan de olika spelen. Minst en satsningsrunda måste hållas för att det ska bli meningsfullt, och det är sällan fler än fem. En giv kan sluta på två sätt.

1. En spelare vinner potten genom att de andra lägger sig. Detta kan ske även innan alla satsningsrundor har avverkats. I detta fall får vinnaren hela potten utan att behöva visa sina kort. Sedan flyttas knappen ett steg medsols och nästa giv börjar.

2. Fler än en spelare är kvar efter sista satsningsrundan. Då sker en sk visning (showdown) där de som är kvar måste visa sina kort för att kunna ta hem potten. Det kan hända att potten delas mellan flera spelare om det vid visningen visar sig att flera har exakt lika bra händer. När vinnaren eller vinnarna fått markerna i potten flyttas knappen ett steg medsols och nästa giv börjar.

Tabell: De bästa pokerhänderna

Rank Hand name Hand description
1 Royal Flush 10, J, Q, K, A av samma färg
2 Färgstege “Straight Flush” Fem kort med valörerna i följd som alla har samma färg
3 Fyrtal “Four of a Kind” Fyrtal kallas fyra kort av samma valör plus ett udda kort
4 Kåk “Full House” Kåk kallas tre kort i samma valör plus två kort i en annan valör
5 Färg “Flush” Färg benämns fem kort i samma färg
6 Stege “Straight” Stege kallas fem kort med valörerna i följd, men inte alla i samma färg
7 Tretal “Three of a Kind” Tretal är tre kort i samma valör plus två udda kort som kallas sidokort
8 Två par “Two Pairs” Två par kallas två kort av samma valör plus två till av en annan valör plus ett udda kort
9 Par “One Pair” Par bildas av två kort av samma valör plus tre udda kort (sidokort) utan några gemensamma valörer
10 Högt kort “High Card” I avsaknad av en legitim pokerhand värderas handen med hjälp av sitt högsta kort

Fysiska kasinon i Sverige

Det finns tre kasinon i Sverige där det går att spela poker. De finns i Malmö, Göteborg och Stockholm. Samtliga ägs av bolaget Casino Cosmopol vilket är ett dotterbolag till det statligt ägda bolaget Svenska Spel. Nätpokern var länge olaglig i Sverige men har blivit legaliserad och under 2000-talet har en stor del av allt pokerspel ägt rum på internet.