Medieinvesteringar

Spelbranschens medieinvesteringar

Inför att den svenska spelmarknaden skulle omregleras 2019 ökade flera spelbolagen sina medieinvesteringar. Ökningen berodde till stor del på bolagens ambition att öka sin varumärkeskännedom samt att ta marknadsandelar. Investeringarna i medieköp har sedan 2019 minskat i takt med att marknaden mognat samt att nya marknadsföringsmöjligheter såsom sponsorskap och digitala plattformar blivit tillgängliga.

Källa: Kantar Sifo