Lotterier

Lotteri är ett spel där slumpen avgör vem eller vilka som vinner. De flesta lotterier går ut på att vinna pengar eller saker. Traditionella lotterier bygger på att man köper en lott och att vinst antingen ges direkt utifrån numret på lotten eller i en dragning som sker när lotterna är slutsålda.

Det finns alltid fler lotter än vinster. Lotter utan vinst kallas nitlotter. Lottförsäljning är vanlig inom idrottsföreningar, bland skolklasser och på marknader och nöjesparker. Lotterier i Sverige som omfattar mer än ett län kräver tillstånd av Spelinspektionen, vilket endast kan lämnas till öppna ideella organisationer.

Ordet lott är ett gammalt germanskt ord som betyder andel. De första svenska lotterierna dateras till sekelskiftet kring 1700, då idén uppstod att man kunde bättra på statsfinanserna efter det stora nordiska kriget. Den 1 februari 1758 beslöt också Hans Kungliga Majestät, Adolf Fredrik, att inrätta ett statligt lotteri i syfte att bättra på statskassan. Samtidigt började det komma speciallotterier för särskilda ändamål. Det mest kända av de tidiga svenska lotterierna är kanske Kungliga Nummerlotteriet, som Gustav III inrättade 1771. Det var till en början ett slags lotto där man skulle gissa tre eller fyra nummer av 90. Lotteriets sekreterare var från 1776 Carl Michael Bellman som senare hyllades genom att få ett lotteri uppkallat efter sig. Inkomsterna från detta lotteri tillkom till största delen staten. Nummerlotteriet bedrevs i 70 år. Under 1830-talet växte kritiken mot spelandet och 1841 beslöt riksdagen att lägga ned lotteriet. Alla slags lotterier och spel om pengar eller sådant som lätt kunde bytas mot pengar förbjöds i lag 1844. Efter det krävdes särskilda tillstånd eller licenser att få arrangera lotteri.

I februari 1897 tilläts efter 57 år av förbud och många debatter i riksdagen att ett penninglotteri fick arrangeras. Det var ett privat initiativ för att samla in pengar till den stora konst- och industriutställningen i Stockholm samma år. Från sekelskiftet runt år 1900 började det ges tillstånd till flera olika stora penninglotterier med speciella syften. Såväl Dramaten som Nordiska museet har tillkommit tack vare lotterier.

År 1926 infördes regelbundna dragningar inom penninglotteriet. Från 1939 övertog staten verksamheten under namnet Svenska Penninglotteriet. År 1970 introducerades Nummerlotteriet med dragningar i tv, och året därpå Bellmanlotteriet för att uppmärksamma att det var 200 år sedan det första tillståndet för det första nummerlotteriet.

Ett senare exempel på lotterier är Triss, som lanserades 1986 av Penninglotteriet. År 1997 fusionerades Penninglotteriet med AB Tipstjänst och bildade Svenska Spel.