Den svenska licensmarknaden

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden. Sverige fick ett nytt regelverk, som öppnade upp för privata aktörer att erbjuda spel i Sverige genom ett licenssystem. Spelmarknaden delades in i fem olika delar med olika regler och kriterier för att erhålla tillstånd och licenser:

 1. En del är förbehållen staten och omfattar statliga Casino Cosmopol och Vegas-automater.
 2. En del som är förbehållen organisationer vars överskott går till allmännyttiga ändamål och som huvudsakligen erbjuder skrap- och prenumerationslotter eller bingo, exempelvis Bingolotto och Postkodlotteriet.
 3. En del berör bolag som vill erbjuda spel på fartyg i internationell trafik, exempelvis kryssningsfartyg på Östersjön.
 4. En del berör landbaserat kommersiellt spel, exempelvis blackjackbord på restauranger eller varuautomater på nöjesfält.
 5. Samt en del berör vadhållning och kommersiellt spel på internet.

Här finns en aktuell lista på alla licenserade spelbolag i Sverige.

De flesta bolagen som erbjuder spel är aktiva på den konkurrensutsatta delen av spelmarknaden som erbjuder vadhållning och kommersiellt spel över internet. Spelinspektionen är den myndighet som ger licens och genom tillsyn säkerställer att bolagen följer de regelverk som kommer med det. Även Konsumentverket bedriver tillsyn för att säkerställa att spelbolag marknadsför sig på ett korrekt sätt.

Målsättningen med den nya svenska spelregleringen är att alla som verkar i Sverige ska ha svensk licens.  På det sättet har myndigheter kontroll över det spel som erbjuds här. Spelregleringen ska främja sunt och säkert spel, erbjuda ett högt konsumentskydd, samt begränsa de negativa effekterna av spelandet.

Regelverk för licenserade spelbolag

Spelbolag som har licens i Sverige måste följa detta regelverk:

 • Har långtgående skyldigheter att skydda spelare mot överdrivet spelande, en så kallad omsorgsplikt.
 • Får inte erbjuda några former av bonusar eller ekonomisk kompensation till sina kunder förutom vid första speltillfället.
 • Betalar en punktskatt på 18 procent på allt spel, allmännyttiga bolag är undantagna.
 • Måste iaktta måttfullhet vid marknadsföring, ingen marknadsföring får riktas mot personer under 18 år eller mot personer som självavstängt sig.
 • Måste säkerställa att kunder inte är självavstängda på spelpaus.se vid inloggning och registrering.
 • Kräver att nya spelare anger ett maxbelopp som de kan tänka sig spela för.
 • Tillhandahåller en väl synlig panikknapp på mobil eller datorskärm som snabbt gör det möjligt för spelare att stänga av sig från spel i 24h samt erbjuda självtester.
 • Får inte erbjuda vadhållning på matcher där övervägande andel spelare är under 18 år eller på minderårigas idrottsprestationer.
 • Får inte erbjuda vadhållning på regelbrott som exempelvis vem som får rött kort, utvisas eller får en varning. Ingen vadhållning får erbjudas på lag som spelar under de fyra högsta serierna inom svensk fotboll.
 • Får heller inte erbjuda kredit på spelinsatser.
 • Accepterar inte några kunder under 18 år, på statliga kasinon släpps ingen under 20 år in.