Svenska spelbranschen i siffror

2020

  • Senaste siffrorna från Spelinspektionen visar att spelbolag med svensk licens omsatte 24,7 miljarder kronor under 2020, en marginell minskning med 0,1 miljarder från 2019.
  • Beräkningen baseras på de 100 spelbolag med aktiva svenska licenser. Av dessa 100 bolag hade 70 licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.
  • Lotteri & nummerspel samt trav är den typ av spel som flest spelat på under 2020 (61% vs 32%).
  • I Sverige uppskattas det spelas för cirka 2,4–2,8 miljarder kronor på spelbolag utan svensk licens 2020. Siffran är en uppskattning från Spelinspektionen utifrån data från det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital.
  • Kanaliseringsgraden är 72-78% i onlinekasino och minskar, men betydligt högre i andra vertikala onlinespel. Siffran är från Nordens ledande nationalekonomiska konsultföretag, Copenhagen Economics.

Nettoomsättning (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden från och med 2019 fördelad på licenstyp, MSEK.

2020
Helår
2020
Q4
2020
Q3
2020
Q2
2020
Q1
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning 15 158 4 191 3 700 3 610 3 656 3 650 3 487 3 484 3 400
Statligt lotteri och värdeautomatspel 5 435 1 541 1 474 1 293 1 127 1 713 1 368 1 413 1 420
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 196 0 0 0 196 251 245 245 234
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 3 551 982 771 937 861 910 740 925 838
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 182 44 47 38 52 58 59 58 58
Landbaserat kommersiellt spel (bl.a.restaurangkasino) 166 32 49 34 52 68 59 52 48
Summa aktörer med svensk licens 24 688  6 790 6 041 5 912 5 945 6 651 5 958 6 177 5 997

 

Omsättning på spelmarknaden 2013-2019 redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktörer med tillstånd 24,8 16,7 17,2 17,2 16,6 16,5 17,3
Aktörer utan tillstånd 2,0* 6,7 5,5 4,8 4,3 4,1 3,6

 

Beräknad kanaliseringsgrad 

VERTIKAL COPENHAGE ECONOMICS BEDÖMNING SPELINSPEKTIONENS BEDÖMNING
Nätkasino 72-78% ej tillgängligt
Sportspel 80-85% ej tillgängligt
Hästspel 98% ej tillgängligt
Lotterier 95% ej tillgängligt
Bingo 95% ej tillgängligt
Total 81-85% 85%*

Not: *Spelinspektionens bedömning från november 2019, med hänvisning till den andel av spelandet som sker utanför det svenska licenssystemet.

Källa: Copenhagen Economics och Spelinspektionen (2019b)

Kanaliseringen på den svenska marknaden för onlinespel