Svenska spelbranschen i siffror

2022

  • Senaste siffrorna från Spelinspektionen visar att spelbolag med svensk licens omsatte 27,4 miljarder kronor under 2022, en ökning med 1,4 miljarder från förgående år.
  • Beräkningen baseras, utöver spel för allmännyttiga ändamål och spel som är förbehållet staten, på de 88 spelbolag som hade aktiva svenska licenser.
  • Av dessa 88 bolag hade 68 licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.
  • Under 2022 uppskattades spelandet på spelbolag utan svensk licens att ha uppgått till 2,1 miljarder. Siffran är en uppskattning från Spelinspektionen utifrån data från det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital. 
  • Kanaliseringsgraden var år 2023 72% för onlinekasino, men högre i andra vertikala onlinespel. Den totala kanaliseringsgraden för alla onlinespel var 77%. (Källa: SKOP, 2023)

Nettoomsättning (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden från och med 2019 fördelad på licenstyp, MSEK.

2023
Q3
2023
Q2
2023
Q1
2022
Helår
2022
Q4
2022
Q3
2022
Q2
2022
Q1
2021
Helår
2021
Q4
2021
Q3
2021
Q2
2021
Q1
2020
Helår
2020
Q4
2020
Q3
2020
Q2
2020
Q1
2019
Helår
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning 4 265 4 183 4 184 17 144 4 383 4 309 4 232 4 220 16 120 4 187 3 901 4 117 3 920 15 157 4 191 3 700 3 610 3 656 14 021 3 650 3 487 3 484 3 400
Statligt lotteri och värdeautomatspel 1 400 1 396 1 360 5 808 1 694 1 402 1 419 1 293 5 831 1 689 1 386 1 404 1 352 5 435 1 541 1 474 1 293 1 127 5 914 1 713 1 368 1 413 1 420
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 132 126 126 536 139 149 145 103 277 144 132 0 0 196 0 0 0 196 975 251 245 245 234
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 822 896 812 3 462 927 804 868 863 3 493 889 803 941 860 3 551 982 771 937 861 3 413 910 740 925 838
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 49 52 50 181 46 49 48 38 178 43 46 46 44 181 44 47 38 52 233 58 59 58 58
Landbaserat kommersiellt spel (bl.a.restaurangkasino) 69 53 50 212 53 59 58 42 122 61 48 8 5 167 32 49 34 52 227 68 59 52 48
Summa aktörer med svensk licens 6 736 6 705 6 583 27 344 7 243 6 772 6 770 6 559 26 028 7 013 6 317 6 516 6 182 24 688  6 790 6 041 5 912 5 945 24 783 6 651 5 958 6 177 5 997

 

Omsättning på spelmarknaden 2013-2022 redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktörer med tillstånd 27,4 26,0 24,7 24,8 16,7 17,2 17,2 16,6 16,5 17,3
Aktörer utan tillstånd 2,1* 2,4* 2,6* 2,0* 6,7 5,5 4,8 4,3 4,1 3,6

 

Beräknad kanaliseringsgrad (2019)

VERTIKAL COPENHAGE ECONOMICS BEDÖMNING SPELINSPEKTIONENS BEDÖMNING
Nätkasino 72-78% ej tillgängligt
Sportspel 80-85% ej tillgängligt
Hästspel 98% ej tillgängligt
Lotterier 95% ej tillgängligt
Bingo 95% ej tillgängligt
Total 81-85% 85%*

Not: *Spelinspektionens bedömning från november 2019, med hänvisning till den andel av spelandet som sker utanför det svenska licenssystemet.

Källa: Copenhagen Economics och Spelinspektionen (2019b)

Kanaliseringen på den svenska marknaden för onlinespel