Svenska spelbranschen i siffror

2021

  • Senaste siffrorna från Spelinspektionen visar att spelbolag med svensk licens omsatte 26 miljarder kronor under 2021, en ökning med 1,3 miljarder från förgående år.
  • Beräkningen baseras, utöver spel för allmännyttiga ändamål och spel som är förbehållet staten, på de 95 spelbolag som hade aktiva svenska licenser.
  • Av dessa 95 bolag hade 65 licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.
  • Under 2021 uppskattades spelandet på spelbolag utan svensk licens att ha uppgått till 2,1–2,6 miljarder. Siffran är en uppskattning från Spelinspektionen utifrån data från det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital.
  • Kanaliseringsgraden var år 2020 72-78% i onlinekasino och minskar, men betydligt högre i andra vertikala onlinespel. Siffran är från Nordens ledande nationalekonomiska konsultföretag, Copenhagen Economics.

Nettoomsättning (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden från och med 2019 fördelad på licenstyp, MSEK.

2021
Helår
2021
Q4
2021
Q3
2021
Q2
2021
Q1
2020
Q4
2020
Q3
2020
Q2
2020
Q1
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning 16 120 4 187 3 901 4 117 3 920 4 191 3 700 3 610 3 656 3 650 3 487 3 484 3 400
Statligt lotteri och värdeautomatspel 5 831 1 689 1 386 1 404 1 352 1 541 1 474 1 293 1 127 1 713 1 368 1 413 1 420
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 277 144 132 0 0 0 0 0 196 251 245 245 234
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 3 493 889 803 941 860 982 771 937 861 910 740 925 838
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 178 43 46 46 44 44 47 38 52 58 59 58 58
Landbaserat kommersiellt spel (bl.a.restaurangkasino) 122 61 48 8 5 32 49 34 52 68 59 52 48
Summa aktörer med svensk licens 26 028 7 013 6 317 6 516 6 182  6 790 6 041 5 912 5 945 6 651 5 958 6 177 5 997

 

Omsättning på spelmarknaden 2013-2021 redovisat i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aktörer med tillstånd 26,0 24,7 24,8 16,7 17,2 17,2 16,6 16,5 17,3
Aktörer utan tillstånd 2,4* 2,6* 2,0* 6,7 5,5 4,8 4,3 4,1 3,6

 

Beräknad kanaliseringsgrad (2019)

VERTIKAL COPENHAGE ECONOMICS BEDÖMNING SPELINSPEKTIONENS BEDÖMNING
Nätkasino 72-78% ej tillgängligt
Sportspel 80-85% ej tillgängligt
Hästspel 98% ej tillgängligt
Lotterier 95% ej tillgängligt
Bingo 95% ej tillgängligt
Total 81-85% 85%*

Not: *Spelinspektionens bedömning från november 2019, med hänvisning till den andel av spelandet som sker utanför det svenska licenssystemet.

Källa: Copenhagen Economics och Spelinspektionen (2019b)

Kanaliseringen på den svenska marknaden för onlinespel