Rapport och forskning

Här samlas en del av den forskning som skett inom spelområdet.

Titel Datum Ämne Källa
Ny undersökning om onlinespel: Väljer vi spelsidor med eller utan svensk licens? Spelinspektionen har i samarbete med SKOP genomfört en undersökning om svenskarnas spelvanor på nätet. Drygt 3 000 personer som är 18 år eller äldre har intervjuats. Intervjuerna gjordes i slutet på april och i maj 2021. 2021-07-05 Spelreglering, Kanalisering Spelinspektionen, 2021
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 4 Statskontoret lyfte i den förra delrapporten fram att omregleringen i flera avseenden förbättrat konsumentskyddet på spelmarknaden. I denna delrapport konstateras att det finns tecken på att spelföretagen med svensk licens har blivit bättre på att följa spelregleringen. 2021-05-01 Spelreglering, Kanalisering Statskontoret 2021
Allmänheten om spel 2020 Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till spelande och spelbranschen generellt. Detta är en återkommande undersökning sedan 2013. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Spelinspektionen. 2020-11-10 Kanalisering Novus 2020
Kanaliseringen på den svenska marknaden för onlinespel Kanaliseringsgraden är 72-78 % för onlinekasinon, 80-85 % för sportspel, och fallande. Kanaliseringsgraden är betydligt högre i andra online-vertikaler 2020-04-28 Kanalisering Copenhagen Economics, 2020
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 3 Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera omregleringen fram till 2022. I denna tredje delrapport redovisar man hur marknaden utvecklats under 2019. 2020-03-18 Spelreglering, Kanalisering Statskontoret 2020
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 2 Statskontoret överlämnar härmed den andra redovisningen av uppdraget, rapporten Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden. Delrapport 2: Spelmarknaden före omregleringen (2019:6). 2019-03-22 Kanalisering, Spelreglering Statskontoret, 2019
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 1 Regeringen gav den 5 april 2018 Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Statskontoret ska redovisa arbetet vid sammanlaglagt fem tillfällen under perioden 2018– 2022. 2018-10-25 Spelreglering, Kanalisering Statskontoret, 2018