Malta och spelbranschen

  • 2004 – Malta träder in i EU och börjar ge ut spellicenser för bolag som etablerar sin verksamhet på Malta.
  • Sedan 2004 har Malta vuxit till ett väletablerat nav för europeiska spelföretag och leverantörer. Med tiden har spelbranschen ökat och upprätthållit dess bidrag till den maltesiska ekonomins tillväxt.

Malta hade under spelbranschen tidiga dagar andra fördelar jämfört med Sverige bortsett från spellicenserna. Landet har ett fördelaktigt klimat och var länge ett attraktivt alternativ till följd av de låga boendekostnaderna. Mellan 2004 och 2013 kunde man flytta från en lägenhet på 20 kvadratmeter i centrala Stockholm till ett penthouse på 100 kvadratmeter i Sliema och få ungefär samma boendekostnad. Tillvaron på Malta har genomgått omfattande förändringar under de senaste tio åren. Hyrorna har ökat och bolagen har konsoliderats och flyttat in i större kontorsfastigheter.

Malta har även kunnat locka utländska bolag med gynnsamma skattelösningar. Även om bolagsskatten på Malta är 35%, vilket är högre än i Sverige, så har Malta kunnat erbjuda utländska bolag som är etablerade på Malta ett fördelaktigt skatteupplägg som sänkt den effektiva bolagsskatten till 5% av bolagsvinsten.

Den främsta avgörande aspekten för Maltas spelindustri har alltid varit spelregleringarna. Från att ha varit ensam på området har numera ett större antal andra jurisdiktioner infört egna licenssystem för onlinespel. Ofta med olika regleringar mellan kasino, vadslagning, poker, bingo och lotterier.

Legalt lutar sig den maltesiska spelregleringen på artikel 56 i EU-fördraget vilken föreskriver att det är förbjudet för en medlemsstat att inskränka eller förbjuda friheten att erbjuda tjänster inom unionen om en tjänst erbjuds av en medborgare i ett annat land än där mottagaren av tjänsten är etablerad. Spelbolag som innehar en licens på Malta har därför möjligheten att verka i alla EU-länder. I många fall väljer spelbolagen att även ansöka om lokala licenser i de fall de existerar.

Även om hoten mot Maltas försprång med att reglera spelindustrin kunnat undvikas över åren, innebär andra medlemsländers introduktion av egna licenssystem ett gradvis urholkande av relevansen för den maltesiska licensen. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att spelbolagen kommer att lämna Malta.

Antalet spelföretag som licensierats av MGA: ”Malta Gaming Authority” under 2024 för att erbjuda olika typer av spel under B2C-licens uppgick till 333. Tillgången på humankapital är nyckeln till att upprätthålla industrins konkurrenskraft. Omfattningen och tillväxten av efterfrågan på humankapital är beroende av att attrahera arbetskraft från utlandet.