Rapport och forskning

Här samlas en del av den forskning som skett inom spelområdet.

Titel Datum Ämne Källa
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 3 Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera omregleringen fram till 2022. I denna tredje delrapport redovisar man hur marknaden utvecklats under 2019. 2020-03-18 Spelreglering, Kanalisering Statskontoret 2020