Rapport och forskning

Här samlas en del av den forskning som skett inom spelområdet.

Titel Datum Ämne Källa
ATG rapport kanalisering spelbolag AB Trav och Galopp (ATG) presenterar i november 2023 en rapport som visar på en tiofaldig ökning av webbtrafiken till olicensierade spelbolag i Sverige. Rapporten, som täcker tidsperioden från första kvartalet 2019 till tredje kvartalet 2023, belyser en växande och oroande trend inom spelbolagsindustrin. 2023-11-23 Kanalisering, Spelforskning, Spelreglering ATG, 2023
BOS-rapport om andelen reglerat spelande i det svenska licenssystemet Branschföreningen för Onlinespel (BOS) presenterar i juni 2023 statistik för andelen reglerat respektive oreglerat spel om pengar i Sverige, så kallad kanalisering. BOS har låtit SKOP mäta kanaliseringen dels för allt onlinespel i Sverige, dels för enskilda produkttyper, som till exempel sportspel och onlinekasino.  2023-06-19 Kanalisering, Spelforskning, Spelreglering SKOP, 2023
BOS-rapport om spelindustrins betydelse för Sverige Dr Nima Sanandaji har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) författat en rapport som undersöker spelindustrins betydelse för Sverige, i termer av skatteintäkter, arbetstillfällen och sponsring av idrott. Sanandaji presenterar även beräkningar på hur detta bidrag till Sverige kan öka, om andelen av spelandet i det svenska spellicenssystemet ökar, på bekostnad av andelen olicensierat spel. 2022-05-06 Kanalisering, Spelreglering Dr Nima Sanandaji, 2022
Ny undersökning om onlinespel: Väljer vi spelsidor med eller utan svensk licens? Spelinspektionen har i samarbete med SKOP genomfört en undersökning om svenskarnas spelvanor på nätet. Drygt 3 000 personer som är 18 år eller äldre har intervjuats. Intervjuerna gjordes i slutet på april och i maj 2021. 2021-07-05 Spelreglering, Kanalisering Spelinspektionen, 2021
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 4 Statskontoret lyfte i den förra delrapporten fram att omregleringen i flera avseenden förbättrat konsumentskyddet på spelmarknaden. I denna delrapport konstateras att det finns tecken på att spelföretagen med svensk licens har blivit bättre på att följa spelregleringen. 2021-05-01 Spelreglering, Kanalisering Statskontoret 2021
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 3 Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera omregleringen fram till 2022. I denna tredje delrapport redovisar man hur marknaden utvecklats under 2019. 2020-03-18 Spelreglering, Kanalisering Statskontoret 2020
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 2 Statskontoret överlämnar härmed den andra redovisningen av uppdraget, rapporten Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden. Delrapport 2: Spelmarknaden före omregleringen (2019:6). 2019-03-22 Kanalisering, Spelreglering Statskontoret, 2019
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 1 Regeringen gav den 5 april 2018 Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Statskontoret ska redovisa arbetet vid sammanlaglagt fem tillfällen under perioden 2018– 2022. 2018-10-25 Spelreglering, Kanalisering Statskontoret, 2018