Rapport och forskning

Här samlas en del av den forskning som skett inom spelområdet.

Titel Datum Ämne Källa
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 2 Statskontoret överlämnar härmed den andra redovisningen av uppdraget, rapporten Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden. Delrapport 2: Spelmarknaden före omregleringen (2019:6). 2019-03-22 Kanalisering, Spelreglering Statskontoret, 2019