Rapport och forskning

Här samlas en del av den forskning som skett inom spelområdet.

Titel Datum Ämne Källa
Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden, del 1 Regeringen gav den 5 april 2018 Statskontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av spelmarknaden. Statskontoret ska redovisa arbetet vid sammanlaglagt fem tillfällen under perioden 2018– 2022. 2018-10-25 Spelreglering, Kanalisering Statskontoret, 2018